Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Potpisan dodatak sporazumu između Državne geodetske uprave i Hrvatskog centra za razminiranje

25.10.2017

Projekt naziva „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“, tj. „De-contamination of war-affected territories“ je strateški projekt u Interreg Programu suradnje V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.. Vodeći partner je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri s mađarske strane su Policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz Mađarske. Unutar ukupnog proračuna koji iznosi 3.529.399,70 EUR za aktivnosti koje provodi Hrvatski centar za razminiranje proračun iznosi 2.104.919,70 EUR od čega je 1.789.181,74 EUR udio EU-a (85%). Provedba projekta započela je 1. lipnja 2016. godine, završava 30. svibnja 2018. godine. HCR u ovom projektu od većih aktivnosti provodi razminiranje, nabavu opreme i vozila, te radove, odn. geodetske usluge.

HCR je kao vodeći partner preuzeo na sebe provedbu aktivnosti obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na dijelu sektora D na državnoj granici RH i Mađarske (nije obnavljano 30-tak godina). Planirana vrijednost ovih radova iznosila je cca 200.000 eura.
HCR pristao je uvrstiti ovu aktivnost u projekt De-mine HU-HR II i financirati iz svoga proračuna udio u financiranju. DGU prema Sporazumu priprema tehničku dokumentaciju za nadmetanje, te obavlja stručnu kontrolu izvedenih radova i ovjerava obračunske situacije prije plaćanja.
kako je preostalo sredstava na istoj stavci HCR je zatražio realokaciju u iznosu cca 100.000 eura na dodatne radove i usluge –koja je odobrena i u tijeku je evaluacija ponuda.
Sukladno tome, Državna geodetska uprava i Hrvatski centar za razminiranje potpisali su 25. listopada 2017. godine Dodatak sporazuma o suradnji kojim se reguliraju obveze u okviru provođenja postupka javne nabave kao i svih aktivnosti u svrhu praćenja provedbe projektnih ciljeva. Rezultat druge faze projekta biti će izmjera svih graničnih oznaka na graničnoj crti od B1 do D1 i od D211 do D260 (oko 2470 graničnih oznaka).

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO