Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vlada RH prihvatila je Izvješće o provedbi aktivnosti protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u 2015. i 2016. godini te je donijela Plan protuminskog djelovanja za 2017. godinu

13.11.2017

Na svojoj 65. sjednici, održanoj 9. studenog 2017. godine Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Izvješće o provedbi aktivnosti protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u 2015. i 2016. godini, koje će podnijeti Hrvatskom saboru.
Na istoj je sjednici Vlada donijela Plan protuminskog djelovanja za 2017. godinu čiji poseban dio čine perspektivne vojne lokacije i/ili građevine koje Ministarstvo obrane planira razminirati financijskim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije Ministarstva obrane.
Prvotni nacrt prijedloga Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu HCR je izradio u siječnju 2017. godine. Obzirom na okolnost isteka mandata članovima prethodnog UV HCR-a te imenovanja novog UV HCR-a 6. srpnja 2017. godine - dokument je nakon provedene procedure dostavljen Vladi na donošenje.
Cjelokupan tekst Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu preuzmite ovdje

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO