Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održana 6. sjednica Upravnog vijeća HCR-a

25.01.2018

Upravno vijeće Hrvatskog centra za razminiranje na 6. sjednici, održanoj 18. i s nastavkom dana 25. siječnja 2018. godine, razmatralo je i utvrdilo konačni prijedlog Izvješća o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu. Nakon dobivenih suglasnosti nadležnih ministarstava HCR će Izvješće uputiti Vladi Republike Hrvatske na podnošenje Hrvatskom saboru. Upravno vijeće utvrdilo je i konačni prijedlog Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu koji će se uputiti Vladi RH na donošenje.
Također, na svojoj 6. sjednici Upravno vijeće donijelo je i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu HCR-a te dalo suglasnost za prodaju starih i nabavu novih službenih vozila.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO