Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Suradnja HCR-a i lokalne uprave i samouprave

20.01.2004

Prilikom redovitog obilaska podružnice HCR-a u Zadru, zamjenik i pomoćnici ravnatelja HCR-a raspravljali su 16. siječnja sa djelatnicima podružnice o primjeni standardnih operativnih postupaka prilikom općeg izvida i obilježavanja. Također je održan sastanak sa predstavnicima grada Zadra i Zadarske županije.

Ova prigoda je iskorištena i za zajednički obilazak lokacija na području grada Zadra na kojima je u 2003. vršen opći izvid. Tako su djelatnici HCR-a zajedno sa predstavnicima grada Zadra, mjesnih odbora i Zadarske županije te članovima Gradskog vijeća grada Zadra posjetili lokacije Babin Dub, Crno i Musapstan.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO