Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Suradnja Hrvatskog centra za razminiranje i Hrvatske udruge žrtava mina

20.01.2004

Dobra suradnja između HCR-a i HUŽM-a na projektima pomoći žrtvama mina proteklih godina, nastavlja se i ove, nakon što je HUŽM u prosincu 2003. godine izabrao novu predsjednicu, gđu Martinu Belošević. Stoga je 16. siječnja održan sastanak između HUŽM-a i HCR-a radi dogovora o nastavku rada na popunjavanju baze podataka o žrtvama mina - projekta na kojem HCR i HUŽM rade zajedno od 2002. godine.

Cilj ovog projekta je dobiti što potpunije podatke o žrtvama mina i pratiti njihovo zdravstveno, ekonomsko i psiho-socijalno stanje od stradavanja do reintegracije, ali isto tako i saznati što precizniju lokaciju stradavanja, kao i vrstu mina ili NUS-a od kojih je žrtva stradala. Ovo je samo jedan od projekata na kojima je HCR surađivao s HUŽM-om, a ostali su: ljetne radionice za djecu žrtve mina u Rovinju, psiho-socijalna rehabilitacija djece i odraslih žrtava mina u Rovinju, zapošljavanje žrtava mina u odjelu centralne evidencije u HCR-u, humanitarni koncerti za pomoć žrtvama mina, te edukacija Regionalnih povjerenika HUŽM-a radi jačanja njihove uloge unutar udruge i društva.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO