Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacije o minskoj opasnosti u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

30.04.2018

U tjednu od 24. do 27. travnja 2018. godine sukladno sa Godišnjim planom HCR-a i akcijom MUPRH-a "Manje oružja-manje tragedija" u suradnji sa PU Ličko-senjskom i Sisačko-moslavačkom održane su edukacije o minskoj opasnosti u Lovincu, Donjem Lapcu i Perušiću u Ličko-senjskoj županiji te u Osnovnim školama u Rajiću i u Lipovljanima u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Učenicima i ostalim koji su nazočili informiranju i edukacijama prezentirana je minska situacija i aktivnosti protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj te na području njihovih županija, općina i gradova.
Svi nazočni su upozoreni da izbjegavaju rizična ponašanja u blizini minski sumnjivih područja i upućeni su na pravilno ponašanje te su im s tim u vezi podjeljeni informativno edukativne materijali.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO