Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Radni posjet Crnoj Gori

08.05.2018

Predsjednica Upravnog vijeća HCR- a Đurđa Adlešič i ravnatelj HCR-a Zdravko Modrušan uz domaćina, direktora RCUD-a Veselina Mijajlovića održali su radni sastanak s Bosiljkom Vukovic-Simonovic, direktoricom Direkcije za razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć, Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova na kojem je, u bitnom zaključeno kako će se dva subjekta pokušati zajednički (uz mogućnost uključivanja BH MAC-a) prijaviti na prekogranične projekte EU prema kojima bi Crna Gora aplicirala za sredstva potrebna za podvodno razminiranje, a RH za izvide oko poluotoka Prevlaka te eventualno razminiranje prihvatljivog minski sumnjivog područja. Direktorica Direkcije, Ministarstva vanjskih poslova dala je podršku zajedničkom nastupu te je izaslanstvo upoznala sa Zakonom o međunarodnoj razvojnoj pomoći i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći. Također je, između ostalog na sastanku istaknuta inicijativa o osnivanju zajedničkog tijela (udruge) koje bi bilo nadležno za međunarodnu certifikaciju diploma podvodnih deminera te EOD-a. Istaknuta je i inicijativa za zajedničkim nastupom HCR-a i RCUD-a prilikom apliciranja za sredstva koja bi bila namijenjena uklanjanu MES-a i NUS-a u vojnim skladištima.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO