Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Početak suradnje Hrvatskog centra za razminiranje i Australije

17.02.2004

Veleposlanica Australije Nj. E. Anna George boravila je 16. veljače prvi put u Hrvatskom centru za razminiranje kako bi se pobliže upoznala sa minskim problemom Republike Hrvatske, ali i radom HCR-a. Sa strane HCR-a joj je izražena dobrodošlica i zahvalnost na zanimanju, a Nj. E. Anna George je pokazala interes za brojne aspekte rada HCR-a.

Tijekom prve posjete, veleposlanica je imala priliku vidjeti elemente sustava protuminskog djelovanja, aktivnosti i planove te moguće oblike suradnje, a obje strane ocijenile su ovakav početak suradnje dobrim temeljem budućih kontakata i eventualne suradnje. Hrvatska je, zajedno s Australijom, na 5. Konferenciji država stranaka potpisnica Ottawske Konvencije o zabrani protupješačkih mina preuzela supredsjedanje Odborom za zaštitu žrtava mina i njihovu društvenu i ekonomsku reintegraciju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO