Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Ustrojeno Ravnateljstvo civilne zaštite

11.03.2019

11. ožujka 2019. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova.
Naime, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo unutarnjih poslova preuzelo je poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Hrvatskog centra za razminiranje, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom i Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske.

U cilju stvaranja pravnog okvira za provedbu spomenutog Zaključka, a u odnosu na izmjenu djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatski sabor je na 10. sjednici, krajem prosinca 2018. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju i Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Prema navedenim Zakonima 1. siječnja 2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova preuzelo je poslove i zaposlenike Državne uprave za zaštitu i spašavanje (osim poslova vatrogastva koje je preuzela Hrvatska vatrogasna zajednica, dok MUP preuzima samo poslove inspekcije vatrogastva), Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Hrvatskog centra za razminiranje te Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske.
Izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova ustrojeno je Ravnateljstvo civilne zaštite s nižim ustrojstvenim jedinicama sektorima i upravama, službama, odjelima i područnim uredima u kojima će se obavljati preuzeti poslovi.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ravnateljstva civilne zaštite ustrojavaju se ustrojstvene jedinice, između kojih i Hrvatski centar za razminiranje koji obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima (MES), neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o isključenim i razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području (MSP) i pronađenom i uništenim MES, NUS i njihovim dijelovima; obilježava MSP; provodi opće izvide - analize i dopunske opsege izvida MSP-a; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkog izvida, vrši kontrolu kvalitete razminiranja na radilištu u tijeku i završnu kontrolu kvalitete nakon obavljenih poslova razminiranja; izdaje Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, obavlja poslove tehničkog izvida MSP-a primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i izdaje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova; informira i provodi edukaciju stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s drugim zainteresiranim tijelima; provodi sve aktivnosti propisane posebnim zakonom i podzakonskim aktima koji uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja.

Hrvatski centar za razminiranje, kao ustrojstvena jedinica Ravnateljstva civilne zaštite i dalje je u Sisku, na adresi A. Kovačića 10.

Informacije iz gore navedenog djelokruga mogu se dobiti na Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, tel: 01 3650 085, fax: 01 3788 599, ali i na prijašnje kontakte Hrvatskog centra za razminiranje tel. 044 554 151, hcr@hcr.hr .

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO