Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Akcijom “I ja mogu razminirati 1 m2” do sigurnog igrališta u Sunji

31.03.2004

U Sisku je 31. ožujka potpisan Sporazum o prikupljanju sredstava za razminiranje igrališta u Sunji prodajom bonova u okviru akcije «I ja mogu razminirati 1 m2». Sporazum je potpisan između HCR-a, Agencije lokalne demokracije u Sisku, zaklade «Hrvatska bez mina» te švicarske humanitarne organizacije Synergy International (SINY 21).Suradnja sa švicarskom humanitarnom organizacijom rezultat je inicijative gospođe Jean Vu Van koja je kao volonterka te organizacije boraveći 6 mjeseci u Sunji, imala priliku upoznati se sa opasnošću koja prijeti iz minski sumnjivih područja tog dijela Sisačko-moslavačke županije. Akcijom se planira prikupiti ukupno 10.000 EUR za razminiranje 10.000 m2 sunjskog igrališta koje će zatim biti sigurno za igru djece iz obližnje osnovne škole.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO