Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sastanak Regionalnog koordinacijskog tijela

18.05.2004

18. svibnja 2004. godine u Gospiću održan je sastanak Regionalnog koordinacijskog tijela (RKT-a) za Ličko-senjsku županiju. Tijekom sastanka predstavljen je Plan razminiranja te županije za 2004. godinu, te aktivnosti integracije edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina u županiji, ali i na području cijele Hrvatske. G. Ivan Čikara prisutnima je deta ljno objasnio način obavljanja opće g izvida, te zatražio pomoć u prikupljanju relevantnih podataka od svih službi i institucija u županiji. Traženi podaci odnose se kako na lokacije minskih polja tako i na lokacije stradavanja ljudi, te je stoga zatražena pomoć i u prikupljanju podataka o žrtvama mina potrebnih za popis žrtava što provodi Hrvatska udruga žrtava mina u suradnji s HCR-om

Svi sudionici sastanaka složili su se da su ovakvi susreti nužni kako bi se osigurao kvalitetan protok informacija, koordinaciju aktivnosti protuminskog djelovanja i pravovremeno rješavala sva pitanja i problemi.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO