Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Izvršene pripreme za turističku sezonu

10.05.2006

Drugoj sjednici Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju aktivnosti i praćenje pripreme turističke sezone 2006. održanoj na Korčuli nazočio je zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Mirko Ivanušić. Povjerenstvo je upoznato s aktivnostima HCR-a i njegovim obvezama. Naglašeno je da su sve aktivnosti vezane uz plan razminiranja 2006. koje se odnose na sigurnosni i gospodarski aspekt u okviru hrvatskih turističkih destinacija, a pretežito u županijama juga pravodobno započete. Gotovo tridesetak projekata je završeno ili je u završnoj fazi, te će biti gotovo do kraja svibnja. Radi se o projektima od Dubrovačkog Primorja, preko Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, do zaključno projekata vezanih uz sigurnosni aspekt u Osječko-baranjskoj županiji, koji je bio preduvjet organizaciji Svjetskog prvenstva u ribolovu i koji je na vrijeme završen.
U okviru revizije minski sumnjivih područja (MSP) izvršeno je dodatno obilježavanje i reobilježavanje s velikim oznakama minske opasnosti, kojih je na cijelom prostoru Republike Hrvatske postavljeno više od 10.000. HCR je u konstantnoj interakciji s lokalnom sredinom, a posebno izdvajamo uprave parkova prirode i nacionalnih parkova, te turističke zajednice i lovačka i planinarska društva. Uspostavljena je dobra suradnja s Hrvatskim šumama, koje utvrđuju prioritete vezane uz protupožarnu zaštitu. Državnoj uprava za zaštitu i spašavanja, Službi vatrogastva dostavljene su karte i cd-i s ucrtanim MSP-om na prostoru RH, te su održani sastanci koji su rezultirali užom suradnjom, a dogovoreno je da podružnice HCR-a u Osijeku, Karlovcu i Zadru pruže svu tehničku pomoć i informacije, te uvid u MSP na terenu, kako vatrogasnim postrojbama tako i ostalim mjerodavnima.


U mjesecu travnju provodila se akcija Travanj-mjesec zaštite od mina na više razina sa svrhom edukacije stanovništva o opasnostima od mina, a valja istaći da su i lokalna zajednica, općine, gradovi županije, njihovi koordinatori te policijske uprave upoznate s MSP-om, te posjeduju karte s prikazom oznaka minske opasnosti. Smatramo da je poduzeto sve, a u prilog tome govori da je ovo prva godina u kojoj su se gotovo pri kraju prvog polugodišta dogodila samo dva minska incidenta s jednom lakšom ozljedom.
Mine nisu prijetnja hrvatskom turizmu na poznatim klasičnim turističkim destinacijama, no poseban problem odnosi se na avanturistički, pustolovni turizam na nekim prostorima , a tu se čine maksimalni napori da takvi turisti budu detaljno upoznati pri upravama nacionalnih parkova i parkova prirode koje posjeduju sve podatke, a prostor je i propisno obilježen. HCR je razvio dobru suradnju s velikim brojem veleposlanstava u RH koje imaju potpuno jasnu sliku o minski sumnjivim područjima koja ni na koji način ne ugrožavaju klasične oblike turizma na poznatim lokacijama.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO