Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sastanak Regionalnog koordinacijskog tijela za Dubrovačko-neretvansku županiju

30.06.2004

29. lipnja 2004. godine u Dubrovniku održan je sastanak Regionalnog koordinacijskog tijela (RKT-a) za Dubrovačko-neretvansku županiju. Tijekom sastanka objašnjeni su principi općeg izvida koji HCR radi kao i rezultati do sada provedenih općih izvida. Osim ovoga predstavljeno je i stanje razminiranja u 2004. te Plan razminiranja županije za 2004. godinu. Ivan Čikara prisutnima je detaljno objasnio način obavljanja općeg izvida, te zatražio pomoć u prikupljanju relevantnih podataka od svih službi i institucija u županiji.

Traženi podaci odnose se kako na lokacije minskih polja tako i na lokacije stradavanja ljudi, te je stoga zatražena pomoć i u prikupljanju podataka o žrtvama mina potrebnih za popis žrtava što provodi Hrvatska udruga žrtava mina u suradnji s HCR-om. Svi sudionici sastanaka složili su se da su ovakvi susreti nužni kako bi se osigurao kvalitetan protok informacija, koordinaciju aktivnosti protuminskog djelovanja i pravovremeno rješavala sva pitanja i problemi. Jedan od zaključaka je i potreba izrade mini projekta za razminiranje i uklanjanje NUS-a s privatnog zemljišta u općini Župa dubrovačka.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO