Hrvatski centar za razminiranje

RSS

HCR na 4. hrvatskom žrtvoslovnom kongresu

18.06.2007

Na poziv Hrvatskog žrtvoslovnog društva i njegova predsjednika prof. Zvonimira Šeparovića zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Mirko Ivanušić bio je nazočan 4. hrvatskom žrtvoslovnom kongresu pod tematskim naslovom „ O žrtvama u ratu i u miru“, koji se od 15. do 17. lipnja održavao u Zagebu i Škabrnji. Četvrti hrvatski žrtvoslovni kongres održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Svjetskog viktimološkog društva dr. Johna Dussicha. U nizu tema koje su se odnosile na svjedočenja iz dalje i bliže povijesti, u kojima su obrađivane žrtve različitih režima i u različitom vremenskom okviru, govorilo se i o djeci kao žrtvama zločina, stradalima u prometu, zaštiti prava žrtava, žrtvama Domovinskog rata, žrtvama mobinga i bullinga, pobačaju kao nasilju, o žrtvoslovnoj komponenti u hrvatskoj dijaspori, i dr. Tema „Minski problem u Republici Hrvatskoj, trenutno stanje i izlazna strategija“ uklopila se u ovaj tematski naslov Kongresa, jer je minski problem rezulitrao žrtvama u ratu i žrtvama u „ratu poslije rata“, tj. nakon oslobođenja. U izlaganju zamjenika ravnatelja, kao žrtve su prikazani i država i pojedinac.

Tijekom izlaganja prikazano je kako HCR svojim ukupnim koordinativnim djelovanjem i operativnim postupcima utječe na signifikantno smanjenje broja žrtava mina. Koordinativna uloga HCR-a u različitih institucija i resorima, poslovima edukacije znatno doprinose smanjenu broja žrtava mina. HCR i direktno doprinosi ovakvom stanju aktivnostima u procesu informiranja i edukacije. To je, prije svega, utvrđivanje jasne i precizne granice MSP-a u odnosu na okolni prostor, kontinuirana interakcija između terenskih timova HCR-a i svih izvora informacija. Sustavom intervjua i prikupljanjem inoformacija izuzetno veliki broj različitih subjekat dobiva informaciju o prostoru, metodama i načinu rada, aktualnim radovima i planovima za budućnost u vezi s definiranim prioritetnim skupinama. Dostavljanjem kartografskih prikaza, sa stanjem minske situacije u potpunosti je upoznata lokalna zajednica, županije, gradovi i općine, policijske uprave, resorna ministarstva, turističke zajednice, uprave nacionalnih parkova i parkova prirode, veleposlanstva stranih zemalja u RH, lovačka i ribolovna društva, vatrogasci, planinari te ostali izuzetno široki krug korisnika.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO