Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Stanje MSP-a Splitsko-dalmatinske županije prezentirano čelnicima Županije

04.02.2005

Dožupanu Splitsko-dalamtinske županije g. Jošku Kovaču, te načelniku Hrvaca i gradonačenicima Vrlike i Sinja danas je ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Oto Jungwirth uručio karte županije i gradova/općine s precizno ucrtanim minski sumnjivim prostorom. Općim izvidom definiran je MSP Županije u veličini 27,3 km2 ili 0,6 % ukupne površine Županije.

Minski sumnjivim prostorom zahvaćeno je četiri općine i grada Županije: Sinj, Vrlika, Hrvace i Muć. Taj prostor obilježen je sa 125 tabli minske opasnosti. Najveći dio minski sumnjivog prostora Splitsko-dalmatinske županije čini makija i krš s 15,7 km2 ili 57,6 % ukupnog MSP-a, livade i pašnjaci sa 6,4 km2 ili 23,5 % MSP-a, šumski prostori s 4,2 km2 ili 15,4 % ukupnog MSP-a, poljoprivredno-obradive površine s 0,07 km2 ili 0,3 % MSP-a, te ostale površine s 0,9 km2 ili 3,3 % MSP-a. Predani zemljovidi temelj su za izradu budućih planova razminiranja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO