Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Virovitičko-podravskoj županiji 42,1 km2 minski sumnjivog

24.02.2005

Virovitica, 24.2.2005., Županu Virovitičko-podravske županije g. Begiću danas je zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje g. Ivanušić predao kartu minski sumnjivog prostora Županije, a predstavnicima općina i gradova koji na svom području imaju MSP uručene su općinske karte uz potenciranje potrebe daljnje suradnje na praćenju stanja i obilježavanja minski sumnjivih prostora kao zajedničke obveze Hrvatskog centra za razminiranje i jedinica lokalne uprave i samouprave. Općim izvidom cjelokupnih prostora općina i gradova definiran je minski sumnjivi prostor Virovitičko-podravske županije u veličini od 42,1 km2, ili 2,1 % ukupne površine Županije.

Minski sumnjivim prostorom zahvaćeno je 6 općina i gradova Županije: Slatina, Orahovica, Voćin, Mikleuš, Čačinci i Nova Bukovica, a taj prostor je obilježen sa 155 tabli minske opasnosti. Minski sumnjiv prostor Virovitičko-podravske županije čine šumski prostori s 41 km2 ili 97,47 % ukupnog MSP-a, livade i pašnjaci s 0,61 km2 ili 1,45 % ukupnog MSP-a, poljoprivredno-obradive površine s 0,36 km2 ili 0,85 % ukupnog MSP-a, te ostale površine s 0,1 km2 ili 0,23 % ukupnog MSP-a.
Općine i gradovi s najvećim udjelom šumskih površina u minski sumnjivom prostoru su Voćin s 35,2 km2 ili 85,9 %, Slatina s 3,1 km2 ili 7,6 % i Mikleuš s 1,1 km2 ili 2,7 %.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO