Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Zabrinjavajući broj nestalih oznaka upozorenja na minsku opasnost

28.04.2005

Temeljem provedene analize svih dostupnih informacija i podataka o miniranosti, izvršenim analitičkim procjenama i provedenog općeg izvida cjelokupnog prostora općina i gradova zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, Hrvatski centar za razminiranje utvrdio je da definirana veličina minski sumnjivog prostora (MSP) u Republici Hrvatskoj iznosi 1.174 km2 i zahvaća 121 grad i općinu u 12 županija, a obilježen je s preko 9.000 oznaka minske opasnosti. Krajem prošle i početkom ove godine svim čelnicima gradova, općina i županija na čijem prostoru se nalazi minski sumnjivi prostor uručeni su pregledni zemljovidi MSP-a u mjerilu 1:25000 s precizno ucrtanim pozicijama oznaka o minskoj opasnosti. Istovjetni zemljovidi predani su i čelnicima Policijskih uprava, kao i udrugama čiji članovi se učestalo kreću uz područja koja su minski sumnjiva, kao što su lovci, ribolovci, planinari i drugi.
Prilikom predaje zemljovida naglašena je potreba daljnje suradnje na praćenju stanja i održavanja obilježenosti MSP kao zajedničke obveze HCR-a, jedinica lokalne uprave i samouprave, kao i lokalnog stanovništva u čijoj se blizini nalaze minski sumnjivi prostori.
U tom cilju je HCR krajem veljače ove godine zatražio od svih čelnika lokalne uprave i samouprave da dostave podatke o stanju obilježenosti na njihovom području, s posebnim naglaskom na eventualno nedostajuće table, kako bi se dodatnim obilježavanjem održalo dostignuto stanje.


Istovremeno je HCR, sukladno raspoloživim snagama, vršio provjeru stanja obilježenosti na području pojedinih županija, općina i gradova, temeljem koje je uočeno da se značajan broj oznaka više ne nalazi na mjestima na kojima su postavljene. Ilustrativan primjer za navedeno je Zadarska županija na čijem je području minski sumnjivi prostor bio obilježen s 975 oznaka minske opasnosti, a tijekom ožujka i travnja ove godine, prilikom obilaska i kontrole stanja na terenu ustanovljeno je da nedostaje ukupno 338 tabli. Obzirom da HCR nema tako veliku količinu oznaka minske opasnosti na zalihi, nije moguće u kratkom roku postaviti nove oznake, a to je posebno značajno jer je održavanje potpune obilježenosti jedan od značajnih načina prevencije stradavanja.
Navedeni primjer ukazuje na narušavanje sustava obilježenosti pojedinih područja, čime se, s jedne strane, obezvrjeđuje dugotrajan, odgovoran i zahtjevan posao, a s druge strane se narušava sigurnost, kako stanovnika koje žive uz te prostore, tako i putnika koji prolaze kroz isto. Pored navedenog, ne treba zanemariti ni financijsku štetu koja se uklanjanjem većeg broja oznaka čini.
Ovom prilikom ponovo apeliramo na lokalnu zajednicu kao i na stanovništvo koje živi uz minski sumnjiva područja da je održavanje dostignute razine obilježenosti naša zajednička briga, te da svako uočavanje nepostojanja oznaka na mjestima gdje su bile postavljene treba javiti HCR-u, kako bi se oznake ponovo postavile.


NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO