Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Predstavnici RACVIAC-a posjetili HCR

12.07.2006

Predstavnici Regionalnog središta za pomoć u provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji (RACVIAC), bojnik Aristeidis Iliopoulos i bojnik Lazaros Lazaridis, posjetili su Hrvatski centar za razminiranje u Sisku. Goste je primio zamjenik ravnatelja HCR-a Mirko Ivanušić s kojim su razgovarali o pripremi seminara koji bi tematski obradio primjenu odredbi Ottawske konvencije u zemljama Jugoistočne Europe s problemom mina. Trodnevni seminar bi se trebao održati od 16. do 18. listopada ove godine u RACVIACU, a namijenjen je institucijama i organizacijama u Regiji koje su zadužene za provedbu odredbi Ottawske konvencije. U sklopu seminara, dogovoreno je da će jedan dan biti organizirana posjeta HCR-u i radilištu na kojem se izvode poslovi razminiranja. Usuglašeno je da će se poziv uputiti svim zemljama u Regiji koje imaju minski problem, ali i onim zemljama koje su na bilo koji način uključene u rješavanje minskog problema.

RACVIAC je osnovan u sklopu Pakta o stabilnosti, III radnog stola o sigurnosti, kada je od strane SR Njemačke predložen kao zajednički projekt Republici Hrvatskoj. Danas je RACVIAC multinacionalno regionalno središte za pomoć u provedbi Sporazuma o kontroli naoružanja svim zemljama Jugoistočne Europe koje su Sporazum potpisale. Između ostaloga, RACVIAC pruža pomoć i u provedbi Konvencije o zabrani proizvodnje, uporabe, skladištenja i transfera protupješačkih mina i o njegovom uništenju (Ottawske konvencije).

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO