Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Prezentacija SOP-a o načinu provođenja općeg izvida

15.06.2005

Sektor za operativne poslove kojeg vodi pomoćnik ravnatelja Davor Laura i načelnik Odjela za izvid Nikša Bogdanić prezentirat će tijekom dvodnevnog seminara voditeljima odsjeka za izvid, pirotehničarima analitičarima i pirotehničarima izvidnicima Hrvatskog centra za razminiranje novi SOP, uz zahtjev prema djelatnicima koji obavljaju poslove na terenu da se aktivno uključe u kreiranje SOP-a, te svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama doprinesu da ovaj opsežan dokument koji sadrži stotinjak stranica bude lako primjenjiv u praksi. U uvodnom dijelu seminara, ravnatelj HCR-a je pozdravio sudionike, te naglasio važnost do sada provedenog općeg izvida, koji je rezultirao definiranjem minski sumnjivog prostora, te njegovom sustavnom obilježenošću, nakon čega je stanje prezentirano predstavnicima lokalne uprave i samouprave. Naglasio je da je cilj seminara razmjena iskustava koja su pirotehničari skupili prilikom provođenja općeg izvida, te ih pozvao da svojim prijedlozima aktivno sudjeluju u definiranju konačnog teksta SOP-a. Revizija općeg izvida radi se kao nadogradnja i nadopuna postojećih podataka, jer je to kontinuirani proces u kojem se na terenu dolazi do novih saznanja koja u trenutku provođenja općeg izvida nisu bila dostupna.

Hrvatski centar za razminiranje je tijekom 2003. godine započeo s izradom niza normativnih akata pod nazivom "Standardni operativni postupci" (SOP) s ciljem kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada u protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj. SOP-ovi su utemeljeni na međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS), zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulirano područje razminiranja u Republici Hrvatskoj, te Pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja. Upravo je u tijeku izrada SOP-a o načinu provođenja općeg izvida, kako bi se unaprijedila kvaliteta obavljanja ove zahtjevne zadaće, koja je temelj efikasnom obavljanju poslova humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO