Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Suradnja HCR-a i relevantnih institucija u pripremi turističke sezone

15.07.2005

Svake godine u ljetnim mjesecima suočavamo se s povećanom opasnošću od požara, a to je i vrijeme kada u Hrvatsku dolazi veliki broj turista koji često obilaze teško pristupačna, a zbog prirodnih ljepota vrlo atraktivna područja. Hrvatski centar za razminiranje je već u pripremi plana razminiranja za 2005. godinu organizirao razgovore s predstavnicima lokalne uprave i samouprave, Hrvatske vatrogasne zajednice, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske gorske službe spašavanja i Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa. Uspostavljena je suradnja na razmjeni podataka, primarno od strane Hrvatskog centra za razminiranje, koji je svima predao karte minski sumnjivog područja (MSP) koji je obilježen s preko 9000 oznaka opasnosti i iskazao želju za potpunom suradnjom.

Temeljem toga određeni su prioriteti razminiranja za ovu godinu, od kojih su neki na jugu i završeni, a u pripremi je plan razminiranja za 2006. godinu, pri čemu se očekuje još bolja koordinacija na preveniranju katastrofa. U Ministarstvu kulture održani su sastanci s ravnateljima nacionalnih parkova i parkova prirode, pri čemu je uspostavljenja dobra suradnja, a također su im uručene karte MSP-a, kako bi se zajednički odredili prioriteti razminiranja, te izvršilo dodatno obilježavanje gdje je to bilo potrebno, obzirom na znatno povećani broj turista u ljetnom razdoblju. HCR je također i aktivni sudionik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju i praćenje pripremnih aktivnosti za turističku 2005. godinu, te je izvršio sve potrebne radnje kako bi svi bili informirani o ograničenjima koja nameće postojanje minski sumnjivih prostora u Republici Hrvatskoj.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO