Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Djeca za sigurniji svijet - suradnja kao prevencija stradavanja

26.07.2005

26. srpnja 2005. u Divuljama održan je sastanak predstavnika Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanja posljedica katastrofa g. Stivena Vladislavića, načelnika odjela, gđe. Vedrane Miličić, voditeljice Odsjeka za planiranje i koordinaciju i gđe. Sanje Stanić, više savjetnice, i Hrvatskog centra za razminiranje, gđe. Ljiljane Čalić-Žmirić, savjetnice za edukaciju o opasnostima od mina i pomoć žrtvama mina, o suradnji u provedbi edukativno-preventivnog projekta Djeca za sigurniji svijet. Budući da podaci svjedoče da su djeca najugroženija skupina u situacijama svakodnevnih opasnosti, temeljni cilj projekta je preventivne i zaštitne prirode, a sadržaj obuhvaća sigurnost u svakodnevnom životu, sigurnost u kriznim situacijama i sigurnost od mina.

Projekt je zamišljen kao podloga za budući Nacionalni program sigurnosti djece u opasnim i kriznim/katastrofalnim situacijama, čiji nositelji bi bili Regionalno središte za prožanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski centar z a razminiranje te druge institucije, organizacije i tijela. Radi što boljeg i cjelovitijeg sagledavanja problematike, Regionalno središte organizira Okrugli stol na temu "Djeca u rizičnom okruženju suvremene civilizacije" u listopadu ove godine. Planira se i predstavljanje projekta na 6. sastanku zemlja članica Ottawske konvencije u studenom u Zagrebu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO