Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Suradnja Hrvatskih šuma i HCR-a

13.09.2005

U Upravi šuma Bjelovar danas je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Uprava šuma Našice, Požega, Nova gradiška i Bjelovar, pomoćnik ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Davor Laura sa suradnicima, te general Anton Jeričević, u svojstvu stručnog suradnika Hrvatskih šuma i HCR-a.
Tema sastanka bila je preciznije definiranje minski sumnjivog prostora (MSP) na područjima kojima gospodare navedene podružnice. Dogovoreno je da će Uprave šuma odrediti koordinatore za razminiranje i vodiče iz pojedinih Šumarija, napravljena je usporedba podataka kojima raspolažu Hrvatske šume i HCR, te su dogovoreni načini buduće suradnje i provedbe dogovorenog.


Također je dogovoreno da će Uprave šuma predati HCR-u kvalitetan katastar šumskih putova, a svi prikupljeni podaci biti će podloga za provedbu revizije MSP-a na šumskom prostoru. Do sada su održani sastanci s predstavnicima Uprava šuma Gospić, Vinkovci i Osijek, a uskoro će se održati sastanci i s predstavnicima Podružnica Karlovac, Sisak, Split, Delnice i Ogulin, čime će se obuhvatiti cjelokupan minski sumnjiv šumski prostor kojim gospodare Hrvatske šume.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO