Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Realizacija donacije Vlade Republike Francuske za Nuštar

16.09.2005

U srpnju ove godine potpisana je Konvencija o subvenciji kojom je Vlada Republike Francuske donirala 100.000 eura za projekt veličine 113.190 m2 u Nuštru, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ugovor o izvođenju radova pretraživanja projektiranog područja potpisan je s tvrtkom «Ares» iz Siska, te su ovih dana započeli radovi koji bi trebali biti završeni najkasnije do 31. listopada ove godine.

Minski sumnjivo područje koje je predmet ovog projekta nalazi se u naselju Nuštar, na prostoru između dječjeg igrališta, potoka Ervenica i naselja Cerić. Završetkom ovog projekta prostor uz dječje igralište će biti siguran za korisnike, a na poljoprivrednoj površini će se ponovo pokrenuti poljoprivredna proizvodnja, te će se stvoriti uvjeti za navodnjavanje pretraženih površina.
Vlada Republike Francuske kontinuirano ulaže u protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj, te je od 1998. godine do sada kroz šest projekata razminiranja uložila oko 800.000 eura.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO