Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sjednica Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje

03.10.2005

U prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje (HCR-a), pod predsjedanjem g. Đure Brodarca, predsjednika Savjeta, održana je sjednica Savjeta HCR-a. Na sjednici je razmatrano Izvješće o provedbi Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora za razdoblje siječanj – rujan 2005. godine, te je konstatirano da se u navedenom vremenskom razdoblju poslovi razminiranja uglavnom ostvaruju prema planu, s iznimkom realizacije planiranih sredstava Hrvatskih cesta i Hrvatskih željeznica koje su od ukupno planiranih 35 milijuna kuna za razminiranje do sada ugovorili tek 5,1 % sre dstava. U nadležnim institu cijama ispitat će se mogućnosti ulaganja u skladu s planom kako bi se do kraja godine maksimalno smanjila razlika između planiranih i realiziranih sredstava.
Ukupno je za radove razminiranja, iz svih izvora financiranja (državni proračun, javna i ostala poduzeća, donacije) utrošeno 236,5 milijuna kuna, od čega je iz Državnog proračuna utrošeno 144 milijuna kuna, iz sredstava javnih poduzeća i drugih pravnih osoba utrošeno je 60 milijuna kuna, a iz sredstava donacija 42,4 milijuna kuna.


Članovi Savjeta razgovarali su o sastanku država članica Otawske konvencije koji će se održati u Zagrebu od 28. studenog do 2. prosinca ove godine. Potpisujući Otawsku konvenciju Republika Hrvatska se obvezala uništiti sve protupješačke mine u miniranim područjima pod svojom jurisdikcijom. Preduvjet za ispunjenje ove obveze je donošenje Nacionalnog programa protuminskog djelovanja za razdoblje 2005-2009. godine, koji je dostavljen Vladi Republike Hrvatske u prosincu prošle godine, a još uvijek nije upućen u saborsku proceduru. Šesti sastanak država potpisnica Otawske konvencija o zabrani protupješačkih mina od izuzetne je važnosti za Hrvatsku koja je i sama teško pogođena tim problemom te sudjeluje aktivno u provedbi Konvencije. Na sastanku u Zagrebu će se okupiti oko 600 izaslanika iz svih država stranaka Konvencije, kao i predstavnici drugih država i mjerodavnih organizacija, te je izuzetno važno da Hrvatska na ovom sastanku predstavi Nacionalni program protuminskog djelovanja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO