Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Sisku održan 2. koordinacijski sastanak o edukaciji o opasnosti od mina

30.10.2006

Prema novom Zakonu o humanitarnom razminiranju, donesenom 20. prosinca 2005. godine, a koji je stupio na snagu 5. siječnja 2006. godine, Hrvatski centar za razminiranje, osim temeljnih zadaća koordiniranja poslova humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj, koordinira i druge aktivnosti koje su sastavni dio protuminskog djelovanja. Stoga je u ponedjeljak, 30. listopada 2006., u prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku, održan 2. koordinacijski sastanak udruga koje provode aktivnosti edukacije o opasnostima od mina. Kako bi se aktivnosti edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina koordinirano provodile, a ujedno izbjeglo ponavljanje istih ili sličnih akcija na istim mjestima ili za iste korisnike te povećala učinkovitost tih programa, dva puta godišnje organiziraju se sastanaci subjekata koji sudjeluju u ovim aktivnostima u cilju boljeg provođenja istih u tekućoj i narednim godinama. Postojeći resursi koji postoje u zemlji izrazito su mali i stoga ih je potrebno koristiti na najučinkovitiji i najprimjereni ji način, što je bio jedan od zaključaka ovog sastanka na kojem je prisustvovalo 4 udruge osobno i 4 udruge pismenim putem od 12 pozvanih udruga.

Kako se, pored problema stradavanja od mina, javlja i problem mogućeg stradavanja od odbačenih ubojnih sredstava, što se u posljednje vrijeme sve češće događa, sudionici sastanka su se složili da bi bilo korisno uputiti prijedlog Ministarstvu unutarnjih poslova o ponovnom pokretanju akcije tipa „Zbogom oružje“ i na taj način smanjiti potencijalnu opasnost od stradavanja djece ili odraslih u urbanim sredinama, odnosno sredinama koje se ne nalaze u minski sumnjivom području. Isto tako, takva bi akcija mogla prevenirati odbacivanje NUS-a i UBS-a na već razminirane površine i zaštiti ljude koje ih već koriste ili to tek planiraju. Osim ovog prijedloga, predlaže se i ponovno uvođenje edukacije o opasnostima od mina u školski sustav kroz osuvremenjene predstave, plakate, brošure, predavanja i tribine koje promoviraju odgovorno ponašanje cijele zajednice. Kako ova edukacija ne bi bila nezanimljiva i oduzimala previše školskog vremena, prijedlog je pokrenuti „Dan edukacije“ u osnovnim školama u kojem bi sudjelovali svi razredi kroz interaktivna događanja, koja se mogu pripremati tijekom školske godine. Tako bi edukacija o opasnostima od mina postala dijelom neophodnih znanja o rizičnim i kriznim stanjima te stvaranja navike kako postupiti u slučajevima različitih opasnosti i koje brojeve zvati.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO