Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sastanak s predstavnicima Uprave šuma Sisak

11.11.2005

U Sisku je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Uprava šuma Podružnice Sisak, pomoćnik ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Davor Laura sa suradnicima, te general Anton Jeričević, u svojstvu stručnog suradnika Hrvatskih šuma i HCR-a. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima preciznijeg definiranje minski sumnjivog prostora (MSP) na područjima kojima gospodari navedena Podružnica Sisak, a u čijem sastavu se nalazi 10 šumarija. Dogovoreno je da će Uprave šuma odrediti koordinatore za razminiranje i vodiče iz pojedinih Šumarija, napravljena je usporedba podataka kojima raspolažu Hrvatske šume i HCR, te su dogovoreni načini buduće suradnje i provedbe dogovorenog.

Kao poseban problem Podružnice Sisak istaknut je prostor koji graniči s Bosnom i Hercegovinom i u velikoj mjeri je zagađen minsko-eksplozivnim sredstvima, a za koji se raspolaže s vrlo malo zapisnika o provedenoj miniranosti.
Dogovoreno je da će Uprave šuma predati HCR-u kvalitetan katastar šumskih putova, a svi prikupljeni podaci biti će podloga za provedbu revizije MSP-a na šumskom prostoru. Do sada su održani sastanci s predstavnicima većine Uprava šuma na čijem području se nalazi MSP, a predstoje još sastanci s predstavnicima Podružnica Karlovac, Split, Delnice i Ogulin, čime će se obuhvatiti cjelokupan minski sumnjiv šumski prostor kojim gospodare Hrvatske šume.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO