Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Grad Osijek donirao 200.000 kuna za razminiranje Tenje

30.12.2005

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka dr. Vladimir Šišljagić i ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Oto Jungwirth potpisali su u Osijeku Ugovor o doniranju sredstava za razminiranje. Doniranih 200.000 kuna namijenjeno je razminiranju dviju površina veličina 10.991 m2 i 17.874 m2 koje se nalaze u Tenji, na području Grada Osijeka. Za navedene površine postoje pisani podaci o miniranosti, te se tako na jednoj površini proteže mješovito minsko polje sastavljeno od 120 komada protuoklopnih mina TMA-3 i 40 komada protupješačkih mina PMA-2. Na drugoj površini također se nalazi mješovito minsko polje sastavljeno od 32 komada protuoklopnih mina TMA-3 i 2 komada protupješačkih PMR-2A.

Ravnatelj HCR-a Oto Jungwirth iznio je podatak da je u razminiranje Osječko-baranjske županije od 1998. do danas uloženo više od 240 milijuna kuna, a od mina je očišćeno 23,5 milijuna četvornih metara prostora. Obzirom na veličinu minskog problema u ovoj županiji dogradonačelnik Šišljagić je naglasio da će budući regionalni operativni plan sadržavati i razvojne projekte koji sadržavaju komponentu razminiranja, čime će se omogućiti angažiranje sredstva za razminiranje i iz predpristupnih fondova EU-a i iz Svjetske banke, a više će se pažnje posvetiti i privlačenju donatorskih sredstava, što do sada nije bilo u potpunosti iskorišteno. Također je naglasio da će se ubuduće i lokalna samouprava više angažirati u osiguravanju sredstava, kako bi se razminiranje županije što prije privelo kraju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO