Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan sastanak s predstavnicima HUP-a

10.01.2006

Održan je radni sastanak između predstavnika HUP-a i HCR-a, a u okviru redovite prakse suradnje oko važnih pitanja za obje strane. Na sastanku je analizirana aktualna problematika na radilištima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a bilo je riječi i o okvirnim elementima Plana razminiranja za 2006. godinu. Dosadašnja praksa potvrdila je potrebu kontinuiranog usklađivanja stavova o pojedinim pitanjima između HUP-a i HCR-a, te je dogovoreno da će se redovno i ubuduće, prema potrebi, održavati ovakvi sastanci.

U ime Hrvatske udruge poslodavaca-Udruge poslodavaca humanitarnog razminiranja sastanku su prisustvovali Boris Katić, Željko Kavran i Damir Goršeta, a iz Hrvatskog centra za razminiranje ravnatelj Oto Jungwirth, pomoćnik ravnatelja Neven Karas i načelnik Odjela za nadzor i kontrolu kvalitete Tomislav Ban.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO