Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Savjet HCR-a o Izvješću za 2005. i Planu za 2006. godinu

27.01.2006

U Sisku je održana 14. sjednica Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje (HCR-a), pod predsjedanjem Đure Brodarca, predsjednika Savjeta. Na sjednici je razmatrano Izvješće o provedbi Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora i utrošenim financijskim sredstvima za 2005. godinu.
Polazna osnovica za izradu Plana bila je utvrđena veličina minski sumnjivog prostora od 1.174 km2. Ukupno je za radove razminiranja, iz svih izvora financiranja, utrošeno 290,8 milijuna kuna, od čega se 51 % odnosi na sredstva Državnog proračuna, 25 % na sredstva javnih i ostalih poduzeća, a 24 % na donatorska sredstva. Plan razminiranja za 2005. godinu, u odnosu na izvore financiranja, ostvaren je s 96,7 %. Najbolje ostvarenje planiranih sredstava je s pozicije donacija, koje su ukupno ostvarene sa 102 %. Sredstva Državnog proračuna su utrošena u potpunosti, dok su sredstva javnih i drugih poduzeća, tijela državne uprave i lokalne samouprave ostvarena sa 86,6 %.


Od ukupnih donatorskih sredstava, udio domaćih donatora je svega 2 %, što predstavlja pad domaćih donacija u odnosu na njihov udio prethodnih godina (u 2004. g. učešće domaćih donacija u ukupno doniranim sredstvima bilo je 4 %, a 2003. godine 7 %).
U 2005. godini ukupno je ugovoreno radova u veličini 30 milijuna metara kvadratnih, što čini ostvarenje plana od 95 %, od čega je 27,1 milijun metara kvadratnih realiziran u 2005. godini, dok će ostalo biti realizirano u 2006. godini. Plan razminiranja za 2005. godinu nije u potpunosti ostvaren zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom veljače, travnja i kolovoza u kojem je bilo čak 19 kišnih dana sa znatnim oborinama, što je za duži vremenski period onemogućilo obavljanje radova. U strukturi razminiranih i pretraženih površina prevladavaju poljoprivredne površine s gotovo 55 % učešća, zatim infrastrukturni objekti s 15 %, te šume, protupožarni putevi i prosjeci s 12%.
Razminiranje i pretraživanje tijekom protekle godine izvodilo je 27 komercijalnih tvrtki i jedna nevladina organizacija «Norwegian People`s Aid» (NPA) s ukupno 600 pirotehničara, 53 stroja za razminiranje i 129 pasa za otkrivanje mina.
Tijekom 2005. godine zabilježeno je 10 minskih incidenata u kojima je stradalo 13 osoba, od toga 4 osobe smrtno, od kojih je jedan pirotehničar. Zabilježen je pad broja žrtava u odnosu na 2004. godinu, kada je stradalo 16 osoba, od kojih je bilo 14 smrtno stradalih.
Savjet je, osim Izvješća za 2005. godinu, koje će se uputiti u daljnju proceduru Vladi Republike Hrvatske, a zatim i Saboru Republike Hrvatske, razmatrao i Plan humanitarnog razminiranja za 2006. godinu, koji će se uputiti Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO