Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U osam županija otvorena 23 radilišta koja obuhvaćaju 6,3 milijuna m2 MSP-a

21.03.2006

U Republici Hrvatskoj trenutno su otvorena 23 radilišta u osam županija na kojima se obavljaju poslovi razminiranja ili pretraživanja minski sumnjivih površina. Najviše radilišta se nalazi u Zadarskoj županiji, ukupno sedam, koji obuhvaćaju milijun metara kvadratnih prostora. To su projekti kod naselja Suhovare, cestovni pojas državne ceste Zadar-Poličnik i šumsko područje Musapstana, te naselja Dračevac, Smoković i Islam Latinski. Također sedam radilišta otvoreno je i u Osječko-baranjskoj županiji, a obuhvaćaju 428 tisuća metara kvadratnih MSP-a. Radi se o projektima u Darđanskim šumama, prostoru kod Stare Drave i u Kopačevskim podunavskim šumama.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji otvorena su dva radilišta, ali obuhvaćaju najveću površinu po županiji, ukupno 2,6 milijuna metara kvadratnih. Jedna se odnosi na cestovni i obalni pojas u općinama Dubrovačko primorje i Ston, a drugi projekt su otoci Šipan i Lopud. Po dva radilišta su otvorena u Splitsko-dalmatinskoj (1,2 milijuna m2) i Karlovačkoj županiji (26 tisuća m2). Radi se o okolini vojarni «Korita», «Samogor» i «Češka vila» na otoku Visu i obalnom pojasu Peručkog jezera kod naselja Gašpari u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Cetingradu i Desnom Sredićku u Karlovačkoj županiji. U Sisačko-moslavačkoj županiji otvoreno je jedno radilište u Petrinji, nalazi se između rijeke Kupe i ulice Mile Wood i obuhvaća površinu 170 tisuća m2. U Šibensko-kninskoj županiji otvoreno je također jedno radilište, veličina je 505 tisuća m2, a nalazi se na području Vodica i obuhvaća cestovni pojas, kuće i okućnice. U Vukovarsko-srijemskoj županiji aktivan je projekt minskih polja u graničnom pojasu između Republike Hrvats ke i Srbije i Crne Gore, veličine 376 tisuća metara kvadratnih.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO