Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sastanak predstavnika MUP-a i HCR-a

17.05.2006

U Hrvatskom centru za razminiranje održan je sastanak o problematici zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava (MES-a) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a). Sastanku su prisustvovali: načelnik Protueksplozijskog odjela Neven Juričić i djelatnici Zlatko Sekačić i Tomislav Vukoja, djelatnici Specijalne jedinice policije Ivan Babić i Zlatko Družinec, te Oto Jungwirth, ravnatelj HCR-a, Neven Karas, pomoćnik ravnatelja, Tomislav Ban, načelnik Odjela za nadzor i kontrolu kvalitete i Dražen Šimunović, interni nadzornik i savjetnik za NUS u HCR-u. Kao temeljni problem istaknuta su neeksplodirana ubojna sredstva, jer ona nisu precizno i potpuno definirana niti jednim postojećim zakonom i pravilnikom. Dogovoreno je da će HCR ponovno pokrenuti inicijativu za donošenjem zakona o NUS-u kojim bi se obuhvatila sva problematika vezana za NUS u Republici Hrvatskoj, a čijom bi se regulativom odredila nadležnost za obavljanje poslova vezanih za NUS, uz sva prava i obveze koje iz toga proizlaze.

U uvodnom dijelu sastanka ravnatelj HCR-a je upoznao nazočne s mjestom i ulogom HCR-a u procesu razminiranja. Prezentirao je informacije vezane za HCR, tehničke kapacitete, površine razminiranja i pregleda, zakonske akte i propise kojima je reguliran proces razminiranja, a sukladno njima i ovlasti i nadležnost HCR-a.
Tomislav Ban, načelnik Odjela za nadzor i kontrolu kvalitete je upoznao nazočne s procesima i Standardnim operativnim poslovima (SOP) nadzora i praćenja kontrole kvalitete u procesima pirotehničkog pregleda i razminiranja, osvrnuvši se na aktualne zakonske i podzakonske akte.
U svom izlaganju po pitanju zaostalog MES-a i NUS-a na razminiranim površinama, Dražen Šimunović, interni nadzornik i savjetnik za NUS u HCR-u, osvrnuo se na konkretne slučajeve pronalaska MES-a i NUS-a u zadnje vrijeme, te istaknuo da je kod većine pronađenih sredstava problem dubine pronalaska i stanja pronađenog sredstva. Veći broj sredstava je odbačen ili donesen, dok su druga sredstva pronađena na većim dubinama od 20 cm, što je standardna dubina u humanitarnom razminiranju.
Na kraju sastanka, djelatnik Specijalne jedinice policije MUP-a RH Ivan Babić je istaknuo probleme s kojima se susreću djelatnici njegovog odjela, a to se posebno odnosi na podvodne aktivnosti u procesu uklanjanja MES-a i NUS-a.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO