Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sastanak kolegija HCR-a

01.06.2004

Dana 01. lipnja 2004. godine održan je redovni mjesečni sastanak kolegija Hrvatskog centra za razminiranje (HCR). Dnevni red sastanka kolegija bio je: Realizacije Operativnog plana razminiranja (OPR) za svibanj 2004. godine, Operativni plan razminiranja (OPR) za lipanj 2004. godine, Plan cjelovitog izviđanja gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Informacija vezano uz sudske sporove i Različito.

Redovni mjesečni sastanak kolegija je bio prilika da se donese zaključak o potrebi izrade Kataloga radova, kao dokumenta koji će HCR-u u konačnici poslužiti za izradu Nacionalne strategije protuminskog djelovanja. Zaključeno je da su sve težišne zadaće iz Operativnog plana razminiranja (OPR) za mjesec svibanj izvršene po planu, te je usvojen Operativni plan razminiranja (OPR) za mjesec lipanj.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO