Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Razvoj projekta Sken Centar–donacije Kraljevine Norveške

30.05.2006

Dugoročna plodonosna suradnja Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) i Kraljevine Norveške rezultirala je projektom pod nazivom Cromac Scan Center, donacijom vrijednom 2,6 milijuna eura. U projektu su korištena zadnja dostignuća najnovijih tehnologija. Temelj projekta je omogućiti HCR-u prikupljanje podataka s originalnih zemljovida (iz vremena Domovinskog rata) velikog formata. Da bi se to postiglo prvo je potrebno skenirati spomenute zemljovide. Za skeniranje istih koristi se precizni skener velikog formata proizvod Norveške tvrtke ProCaptura koji je jedan od najpreciznijih u svijetu. Nakon skeniranja dobivene skenove potrebno je georeferencirati (koordinatno smjestiti u prostor) za što je spomenuta Norveška tvrtka ProCaptura razvila posebni softver. Nakon georeferenciranja spomenutih zemljovida potrebno je sa njih prikupiti, od strane vojnih postrojbi ucrtane podatke, i smjestiti ih u prostor. Taj dio obavlja se procesom vektorizacije za koji je tvrtka ProCaptura također razvila posebno softversko rješenje. Nakon svečanog otvaranja projekta 9. ožujka 2005. godine počelo je skeniranje ranije spomenutih zemljovida, te je do sada skenirano 4000 listova vojnih i drugih zemljovida. Nakon instaliranja softvera krenulo se s postupkom georeferenciranja, a krajem ljeta 2005. godine isporučen je i softver za vektorizac iju. Skener HCR-a koristi i Državna geodetska uprava, čiji zaposlenici u drugoj smjeni skeniraju katastarske planove. Svim tim aktivnostima nije završena plodonosna suradnja između HCR-a i Kraljevine Norveške već je ista i proširena.

Krajem 2005. godine od Norveške strane odobreno proširenje temeljnog projekta koje u sebi sadrži nekoliko odvojenih dijelova koji teže istom cilju, a to je što kvalitetnije i preciznije definiranje minski sumnjivog prostora (MSP-a) u Republici Hrvatskoj i uklanjanje istog. Jedan dio nove donacije Kraljevine Norveške je poboljšanje rezultata skeniranja ugradnjom vakuum ploče na sam skener kako bi se kvalitetnije skeniralo karte u lošem fizičkom stanju (stare i zgužvane karte). Nakon instalacije spomenute vakuum ploče HCR će biti prvi izvan Norveške koji će posjedovati tu tehnologiju. Drugi dio nove donacije je softversko rješenje praćenja cjelokupnog procesa u Odsjeku za skeniranje što će utjecati i na kvalitetu i brzinu ukupnog rada Odsjeka. Treći i možda najvrjedniji dio odnosi se na izradu digitalnog ortofota u boji u mjerilu 1:2000 za sva minski sumnjiva područja u Republici Hrvatskoj. Taj dio nije vezan samo na definiranje MSP-a već i na sve ostale aktivnosti na tom prostoru. Do kraja godine planirano je dovršenje svih navedenih aktivnosti.
Ovim projektom nije dovršena donacija Kraljevine Norveške koja je voljna i dalje davati podršku HCR-u u kome je prepoznala ravnopravnog partnera i vodeću instituciju humanitarnog razminiranja u svijetu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO