Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sastanak o minski sumnjivom prostoru na području općine Hrvace i grada Vrlike

12.06.2006

U Hrvacama je održana sastanak s temom «Minski sumnjiv prostor na području općine Hrvace i grada Vrlike». Sastanku su nazočili: Damir Gabrić, koordinator za razminiranje Splitsko-dalmatinske županije, Dinko Bošnjak, načelnik općine Hrvace, Jure Plazonić, dogradonačelnik grada Vrlike, Jeroen Jansen, predstavnik OSCE-a i Josip Čerina, predstojnik Podružnice Zadar Hrvatskog centra za razminiranje. Nakon pozdravnih riječi načelnika općine Dinka Bošnjaka, predstojnik Josip Čerina je iznio detaljnu kronologiju utvrđivanja minsko sumnjivog područja te najavio reviziju općih izvida koje će voditi pirotehničar Ivan Benković. Sastanak se dalje nastavio u međusobnom dijalogu o održavanju stanja obilježenosti minsko sumnjivog područja i poštivanju tabli upozorenja. U slučaju da se primijeti nestanak oznaka upozorenja na minsku opasnost na nekom prostoru, pozvani su predstavnici lokalne uprave da o tome odmah obavijeste HCR kako bi se žurno postavile nove oznake.

Predstavnici lokalne uprave su istakli potrebu za još boljom informiranošću stanovništva o minskoj opasnosti. Predstavnik OSCE Jeroen Jansen obavijestio je nazočne da je Područni ured Split pripremio projekt izrade informativnih letaka o minskoj opasnosti za općinu Hrvace. Međutim, nazočni su istakli da učinkovitost informativnih letaka nije dovoljna. Predstojnik Čerina je napravio komparativnu analizu letka i panoa uzimajući za primjer Ličko-senjsku županiju. Zaključak sastanka je da se ipak ide na pripremu projekta izrade informativnih panoa kao trajnog medija u čiju će izradu biti uključena lokalna uprava i OSCE, a HCR će dati stručnu pomoć za izgled i sadržaj panoa.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO