Hrvatski centar za razminiranje

RSS

HCR i RCUD iz Crne Gore potpisali Sporazum o suradnji

13.06.2006

Oto Jungwirth, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje i Veselin Mijajlović, direktor Regionalnog centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje (RCUD) iz Crne Gore, potpisali su Sporazum o suradnji u svezi provedbe općeg izvida područja graničnog pojasa Republike Crne Gore i Republike Albanije. Tim HCR-a za provedbu projekta pripremio je Plan i program aktivnosti općeg izvida predmetnog područja, koje obuhvaća Općinu Plav i sela Njeguše i Besnik u Općini Rožaje, a temeljem kojeg će se izraditi projekti razminiranja i tehničkog izvida navedenog područja. U realizaciji ovog projekta sudjeluje tim HCR kojeg čine pomoćnik ravnatelja Davor Laura, koji je i voditelj projekta, te Čedo Matić i Gordan Novak, voditelji timova i Nikola Krešo, projektant, uz sedam djelatnika RCUD-a. Projekt financira Vlada Sjedinjenih Američkih Država kroz Međunarodnu zakladu za razminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) iz Slovenije.

Tijekom pripreme projekta, RCUD je dostavio timu HCR-a odgovarajuće topografske zemljovide i druge kartografske podloge, te dostupne im podatke o lokacijama eventualnih minskih incidenata. Prikupljeni zemljovidi su skenirani i geokodirani u Sken centru HCR-a-. Voditelji općeg izvida, djelatnici HCR-a, ovih dana u Crnoj Gori vrše pripremu izvidničkih timova za obavljanje aktivnosti općeg izvida, te zajedno s timovima vrše analizu provedenih aktivnosti, što će rezultirati verificiranim pisanim aktom o konačnoj procjeni minski sumnjivih prostora. Predviđeno je da će biti potrebno 35 radnih dana da bi se izradili projekti razminiranja i tehničkog izvida. Opći izvid će se provoditi sukladno propisanim Standardnim operativnim postupcima Hrvatskog centra za razminiranje, (SOP HCR Opći izvid 01.01), koji su objavljeni i na web stranici HCR-a, a koji su usklađeni s međunarodnim standardima IMAS. Tijekom 35 radnih dana zajednički tim HCR-a i RCUD-a će definirati veličinu i raspored miniranog i minski sumnjivog prostora, kao i strukturu istog prema načinu obavljanja poslova razminiranja, tj. izvršit će kategorizaciju površina na one za razminiranje i za tehničko izviđanje. Također će definirati strukturu MSP-a prema namjeni površina, a osim toga će prikupiti i sve druge potrebite podatke s ciljem što kvalitetnije izrade projektne dokumentacije.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO