Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan mjesečni Kolegij HCR-a

11.07.2006

Ravnatelj HCR-a održao je danas redovan mjesečni kolegij kojem su prisustvovali pomoćnici ravnatelja, predstojnici podružnica i načelnici odjela. Na kolegiju je razmatrana realizacija zadaća s prethodnih kolegija, analizirano je izvršenje Operativnog plana za lipanj i razgovaralo se o zadaćama koje su određene Operativnim planom za srpanj. Konstatirano je da su izrađene nove karte miniranosti gradova, općina i županija za Karlovačku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju, koje su poslane tijelima lokalne uprave i samouprave. Od ostalih tema, posebno je istaknut problem neadekvatne organizacije rada tvrtki za razminiranje, što dovodi do nepoštivanja (nepridržavanja) rokova završetka pojedinih poslova. Uočeno je da određeni broj tvrtki za razminiranje učestalo ne angažiraju kapacitete koji su planirani i kao takvi navedeni u izvedbenim planovima.

Osim navedenih tema, na pomoćnik ravnatelj Davor Laura informirao je članove Kolegija o tijeku provođenja revizije općeg izvida. Revizijom je za sada obuhvaćeno 36 gradova i općina koje obuhvaćaju 527 km2 minski sumnjivog područja i od toga je u 24 grada i općine revizija završena, a za 16 j e izvršena i završna verifikacija. Jedna od točaka dnevnog reda bilo je i izvješće o rezultatima provođenja Plana smanjenja troškova, te je konstatirano da je već u lipnju evidentirana ušteda troškova goriva za automobile, što je rezultat nedavne obnove voznog parka i zamjene starih vozila novima, a očekuje se i daljnja ušteda koja će se pojaviti kroz smanjene troškove održavanja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO