Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Započela revizija općeg izvida u Općini Markušica

17.07.2006

Temeljem Godišnjeg plana rada Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnica Osijek je otpočela sa radovima Revizije općih izvida (ROI) minski sumnjivog područja, na području općina i gradova u svojoj nadležnosti (Županije Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske), pa tako i područja Općine Markušica. Uvodni radni sastanak se održao u petak, 14. srpnja u prostorijama Općine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Markušica, javnih poduzeća koja djeluju na područja općine, (HEP-a - Prijenosno područje Osijek i Distribucijsko područje Vinkovci), predstavnici Vatrogasne zajednice općine, zapovjednici inženjerijskih postrojbi za vrijeme Domovinskog rata za područje općine, predstavnici Lovačkog društava, voditelj Odsjeka izvida Franjo Žemlić, analitičar pirotehničar Tomislav Korpar, voditelj ROI pirotehničar Jadranko Pavlić i predstojnik podružnice Osijek Dubravko Krušarovski.

Revizijom općih izvida že le se ažurirati podaci s kojima se sada raspolaže, obnoviti postavljene oznaka minske opasnosti u cilju preventivnog djelovanja, kako bi se spriječili minski incidenti, ali i prikupiti eventualno novi podatci vezani uz minski sumnjivi prostor, a radi lakšeg i kvalitetnijeg određivanja narednih površina za projekte razminiranja i kvalitetniji izračun potrebnih resursa za cjelovito rješavanje minski sumnjivog prostora na području općine i županije. Po završetku terenskih i radova u uredu, svim predstavnicima općina i gradova, županijama, policijskim upravama, vatrogasnim zajednicama, biti će dostavljene ažurirane karte s prikazom minski sumnjivog prostora, te postavljenim oznakama minske opasnosti. Ovo je bio inicijalni radni sastanak, a više kraćih, s ciljanim skupinama ili pojedincima s mogućim obilaskom terena će se odrađivati sukcesivno, prema odvijanju i napredovanju izvida te prema potrebama.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO