Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Od stradavanja do reintegracije-capacity building u Republici Hrvatskoj

17.08.2006

Nevladina udruga Mine-Aid od 13. do 25. kolovoza u Rovinju organizira seminar za regionalne povjerenike Hrvatske udruge žrtava mina (HUŽM) i ostale koji su uključeni u rehabilitaciju i reintegraciju stradalih od mina. U radu seminara naslovljenog «Od stradavanja do reintegracije-cap acity building u Republici Hrvatskoj» sudjeluju i predstavni ce HCR-a koji osim koordinativne uloge u pomoći žrtvama mina u RH i aktivno pruža potporu radu udruga poput HUŽM ili Mine- Aid.

Seminar će trajati 10 dana, a u sklopu njega bit će održane sljedeće radionice: Organizacijski razvoj, Izrada prijedloga projekta te Osnove PR-a. Predsjednica udruge«Mine-Aid», dr. sc. Dijana Pleština koja je inače savjetnica za protuminsko djelovanje u Ministarstvu vanjskih poslova, organizirala je sa suradnicima ovaj seminar zahvaljujući donaciji Češke Republike te uz pomoć Međunarodnog fonda za humanitarno razminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF).

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO