Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Razminiranje mogućih mjesta posmrtnih ostataka žrtava agresije na RH

24.08.2006

Prema zahtjevu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprave za zatočene i nestale, pripremljeno je devet projekata pretraživanja i razminiranja mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava agresije na Republiku Hrvatsku, a koja se nalaze na minski sumnjivim područjima. Tih devet projekata obuhvaćaju ukupno 132.040 metara kvadratnih, nalaze se u četiri županije i radovi su na svim projektima završeni. Naknadno je definirana još jedna lokacija mogućeg pronalaska posmrtnih ostataka na području između rijeke Vuke i Marinaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na lokaciji Šegetac. Ovaj projekt financira Vlada SAD-a putem Međunarodnog fonda za razminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) iz Slovenije. Ukupna veličina projekta iznosi 150.000 m2, od čega se oko 30.000 m2 odnosi na lokaciju mogućeg pronalaska posmrtnih ostataka. Danas je komisija, sastavljena od predstavnika SAD-a, ITF-a i HCR-a, među ostalim projektima, otvorila ponude i za ovaj projekt, te se narednih dana, nakon završetka postupka odabira najpovoljnijeg izvoditelja radova, očekuje započinjanje radova i na toj lokaciji. Time bi bili u potpunosti završeni svi radovi pretraživanja i razminiranja mogućih mjesta posmrtnih ostataka žrtava agresije na Republiku Hrvatsku, prema dosadašnjim zahtjevima Ministarstva. Obzirom da se radi o najtežem aktualnom humanitarnom pitanju ratnih posljedica u Republici Hrvatskoj, eventualne nove lokacije mogućih mjesta pronalazaka posmrtnih ostataka i ubuduće će se obraditi kao apsolutni prioritet u razminiranju.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji moguća mjesta posmrtnih ostataka žrtava agresije na Republiku Hrvatsku bila su na području Panjika, Petrovaca, Lužca u Vukovaru i mosta na rijeci Bosut kod Apševaca, te kod Kukuruznog puta, naselja Karađićeva i na području Jakovaca. U Sisačko-moslavačkoj županiji radilo se na području Gornjih Jama i Košutarice u Glini, te na području Sunje i Subockog Brezovca u Novskoj. U Osječko-baranjskoj županiji rađen je jedan projekt na području šume Rosinjače, a u Virovitičko-podravskoj županiji pregledano je moguće mjesto posmrtnih ostataka žrtava u naselju Ćeralije.
Ukupna minski sumnjiva površina obuhvaćena ovim projektima iznosi 132.040 metara kvadratnih, te su svi projekti financirani sredstvima Državnog proračuna, osim projekta na lokaciji Jakovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je radove izvodila norveška nevladina organizacija NPA, putem koje je norveška Vlada i financirala radove razminiranja.
Pomoćnik ministrice Jadranke Kosor, pukovnik Ivan Grujić zahvalio je Hrvatskom centru za razminiranje na pomoći u izradi plana razminiranja mogućih mjesta pronalazaka grobnica na minski sumnjivim područjima.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO