Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Završeno usklađivanje standardnih operatvnih postupaka tvrtki sa novim zakonskim i podzakonskim aktima

12.10.2007

Temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju NN 153/05 i 63/07 izvršeno je usklađivanje Standardnih operativnih postupaka ( SOP-ova ) ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova razminiranja.

Sve ovlaštene pravne osobe njih 29 dostavile su SOP-ove na pregled i ovjeru u HCR, Odjel za nadzor i kontrolu kvalitete.

Pregled SOP-ova izvršili su ovlašteni pirotehnički nadzornici HCR-a, temeljem čega je ravnatelj donio rješenje o odobrenju SOP-ova.

Zaključno s 02. rujnom 2007. godine donesena su rješenja o ovjeri 17 SOP-ova tvrtki i rješenja o privremenoj ovjeri do zaključno 01. listopada 2007. godine za 12 SOP-ova.

Navedenih 12 ovlaštenih pravnih osoba dostavilo je dopunjene SOP-ove u predviđenom roku te su isti pregledani i za iste je doneseno rješenje o ovjeri.

Izradom, pregledom i ovjerom SOP-ova ostvaren je jedan od osnovnih preduvjeta za precizno utvrđivanje svih postupaka koje pirotehničari i druge osobe u procesu razminiranja provode, te su time ujedno i osigurane potrebne pretpostavke za sigurno i kvalitetno obavljanje poslova razminiranja i pretraživanja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO