Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Ženevi održan sastanak Savjetodavnog odbora Ženevskog centra za protuminsko djelovanje

31.10.2007

Ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje sudjelovao je u svojstvu člana Savjetodavnog odbora sastanku Savjetodavnog odbora Ženevskog centra za humanitarno razminiranje (GICHD – Geneva International Center for Humanitarian Demining) koji se održao u Ženevi, 30. listopada 2007. godine.

Ženevski centar u suradnji s drugima, pruža operativnu pomoć, kreira i razmjenjuje znanja, unapređuje upravljanje kvalitetom i standarde te potpomaže instrumente međunarodnog prava, sve s ciljem povećanja učinkovitosti i profesionalizma u protuminskom djelovanju.

Savjetodavni odbor pruža savjetodavne usluge kako Vijeću fondacije tako i menadžmentu Ženevskog centra. Sastoji se od 12 eminentnih osoba odgovornih na različitim nivoima u okviru međunarodne protuminske zajednice. Savjetodavnim odborom predsjeda direktor Ženevskog centra.

Na sastanku Savjetodavnog odbora raspravljalo se po pitanjima rada GICHD-a sa posebnim težištem na planiranje rada do konca 2008. godine kada mandatno ističe Strategija Ženevskog centra za protuminsko djelovanje kojom su opisani strateški i operativni ciljevi u periodu od 2006. do kraja 2008. godine.

Pored gore navedenog na sastanku se raspravljalo i o osnovnim konturama i ciljevima buduće strategije za period od 2009. do 2012. godine.

Više informacija na http://www.gichd.org

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO