Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Direktor UNMAS-a posjetio Hrvatsku

19.11.2007

U okviru priprema organizacije godišnjeg Međunarodnog sastanka direktora centara za razminiranje koji će se u travnju 2008. godine održati u Šibeniku, direktor Agencije UN-a za protuminsku djelatnost (UNMAS – United Nations Mine Action Service), gospodin Maxwell Gaylard posjetio je Hrvatsku.

Gospodin Gaylard obišao je smještajne kapacitete u hotelskom naselju „Solaris“ u Šibeniku kao i poligone „Cerovac“ kod Karlovca te poligon „Gaj“ kod Skradina i poligon „Benkovac“ koji će se koristiti za pokazne vježbe. Tom prilikom biti će prezentiran rad strojeva za razminiranje te načini i uvjeti testiranja opreme za razminiranje u Republici Hrvatskoj.

Pohvalio je Hrvatski sustav razminiranja i potporu države koju taj sustav ima te naglasio želju Ujedinjenih naroda pomoći pri osnaživanju lokalnih kapaciteta i osamostaljivanju onih minama zagađenih država koje još uvijek uvelike ovise o pomoći UN-a.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO