Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Započinju radovi na projektu razminiranja “Cetingrad - poljoprivredne površine“ u Karlovačkoj županiji površine 112.052 m2 financiranom od strane Vlade Japana

27.11.2007

Danas, 27. studenog 2007. godine u poslove razminiranja prema projektu razminiranja “Cetingrad, poljoprivredne površine“ tlocrtne površine 112.052 m2 u županiji Karlovačkoj, oznake PR-KACEG-043-05-07, uvedena je tvrtka UXB Balkans d.o.o..

Poslove razminiranja minski sumnjivog prostora u općini Cetingrad u Karlovačkoj županiji financira Vlada Japana, a sukladno Ugovoru o donaciji sklopljenom 02. listopada 2007. godine u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija RH. Ovo je treći put da je Vlada Japana sklopila ugovor o donaciji s HCR-om, a ukupna vrijednost dosadašnjih donacija iznosi 587.135 eura.

Minski sumnjivo područje uzrokuje veliku prepreku regionalnom razvoju u općini Cetingrad. Ponajprije, svrha ovog projekta je olakšati pristup lokalnog stanovništva obradivim površinama i šumskim područjima što će rezultirati povećanjem poljoprivrednih aktivnosti i utjecati na ekonomski rast. Nadalje, ovaj projekt doprinijet će vraćanju sigurnog i mirnog života te potaknuti održivi povratak ratom pogođenog stanovništva u ovu regiju kao i unapređivanje međugranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U Planu razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2007. godinu za područje Karlovačke županije planirano je ukloniti minsku opasnost sa ukupno 2.737.600 m2, međutim Plan je premašen u prvih 11 mjeseci ove godine te je do danas ostvaren sa cca. 120% odnosno 3.238.573 m2. Od 1998. do 2006. godine na području Karlovačke županije od mina je stradalo 26 osoba, od toga je 7 osoba smrtno stradalo. U 2007. godini nije bilo stradavanja od mina na području Županije.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO