Hrvatski centar za razminiranje

RSS

EDUKACIJA O OPASNOSTIMA OD MINA- POMOĆ ŽRTVAMA MINA

18.03.2008

Dana 12. ožujka 2008.godine i 11 sati u prostorijama HCR-a u Sisku održan je prvi koordinacijski sastanak predstavnika HCR-a sa institucijama i udrugama u provedbi edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina.
Pozvano je 14 institucija i udruga od kojih se odazvalo10 te se moglo pristupiti raspravi i razmjeni informacija.
Na sastanku su bili nazočni kako sljedi:
1.Josip Sajko, DUZS
2.Mladen Boričević, DUZS
3.Vanja Sikirica, NPA
4.Vijorka Roseg, Hrvatski crveni križ
5.Julijana Rosandić, Zajednica udruga hrv. civ. strad.Dom.rata RH
6.Damir Borojević, Kazalište Daska
7.Željko Krešić,Zaklada Hrvatska bez mina
8.Marija Breber,MINE AID
9.Mirko Rukavina,Udruga hrv. branitelja dragovoljaca Dom.rata
10.Nikica Maul, MVPEI
11.Mirjana Filipović, MINE AID
12.Mirko Ivanušić, HCR
13.Goran Groš, HCR
14.Mladen Crnković, HCR

Zamjenik ravnatelja, Mirko Ivanušić ukratko je izvijestio nazočne o radu HCR-a u 2007. godini. Sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju uloga HCR-a je koordinativna te se putem niza aktivnosti na posredan i neposredan način provodi edukaciju i upoznaje javnost na probleme minske opasnosti i minski sumnjivog prostora. U svom izlaganju težište je bilo na aktivnosti koje su provedene tijekom 2007. godine na području edukacije uz napomenu da je u 2007. godini bilo najmanje minskih incidenata i stradavanja dosad.Jednako tako 2007. godina najbolja je dosad u ukupnom protuminskom djelovanju dosad.Zamjenik se zahvalio svim udrugama na suradnji i istaknuo da su ovako dobri rezultati svakako i dio učešća udruga u ovim aktivnostima.HCR je dao svoju podršku i akciji MUP-a i UNDP-a „ Manje oružja , manje tragedija“, u koju je bio uključen i dio udruga ovdje nazočnih u suradnji sa HCR-om i Protueksplozijskim odjelom PU.
Udruge su ukratko prikazale svoja postignuća u 2007 u prvom dijelu u odnosu na edukaciju , a potom pomoć žrtvama mina.
Gotovo svi istakli su problem financiranja, te smatraju da zajednički pokušamo osigurati stabilna sredstva, kako bi se tijekom godine planski mogli odvijati vrijedni programi.Istaknuto je da bi se putem Zaklade „ Hrvatska bez mina na puno transparentniji način prikupljala sredstva.HCR će uputiti zamolbe županima županija sa MSP da pokušaju u okviru relativno malih sredstava financirati edukativne programe u svojim županijama.

U prikazu planiranih aktivnosti u 2008. one će se uglavnom odvijati u sličnom obimu.Udruge će do 20.ožujka dostaviti svoje preciznije planove, kako bi ih objedinili u jedinstven Plan događanja, što je posebno važno za „Travanj , mjesec borbe protiv mina i 4. travnja – Svjetski dan svjesnosti o opasnostima od mina“.
Velik dio rasprave posvećen je bazi žrtava mina , tj vođenju na različitim mjestima bez jasne klasifikacije.HCR je tijekom procesa revizije općeg izvida uspio pročistiti bazu podataka o minskim žrtvama,koju je naslijedio iz različitih izvora po svom osnutku.
Jedinstven je stav da bi se za potrebe potpunog ažuriranja trebala osnovati jedinstvena radna skupina pri jednom od ministarstava, koja bi na točno definiran način provjerila sve atribute , propisala metodologiju i pravila. Takova baza zasigurano bi koristila i za različite potrebe različitih resora.
Po prihvaćanju Izvješća za 2007. godinu nazočni će dobiti izvadak koji se odnosi isključivo na temu edukacije i žrtva od mina, a do tada samo informaciju o ukupnim aktivnostima radi bolje preglednosti ukupnih zbivanja.
Predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavnje istakli su dobru i korektnu suradnju s HCR-om naglasivši vrijednost dostavljenih karata i CD-a sa informacijam o MSP-u,propisnom obilježenosti što potvrđuje i činjenica da unatoć velikim požarima nije bilo stradavanja na područjima koja su minski sumnjiva ili graniće s njim.

U dijelu , koji se odnosi na pomoć žrtvama mina zamjenik ravnatelja ukratko je izvjestio nazočne o svim odgovorima dobivenim od nadležnih ministarstava i institucija sa brojčanim pokazateljima o broju i visini različitih oblika skrbi.Predstavnik MVPEI izvjestio je nazočne o aktivnostima i potrebama za dovršenje Regionalnog centra za rehabilitaciju žrtava mina u Rovinju, istaknuvši također financijski problem.Predstavnici NPA i MINE AID izvjestili su o svojim aktivnostima , kao što su ljetne i zimske radionice za mlade stradalnike iz regije.
Puno govora bilo je upravo o obilježavanju 4.travnja , koji će se i ove godine po treći puta obilježiti ,a centralno događanje biti će u OŠ Tenja u OB. Županiji, ali i većim dijelom manifestacija u cijeloj zemlji.
Mladen Crnković,voditelj ureda ravnatelja će stupiti u kontakt sa poznatim sportašima u Republici Hrvatskoj te pokušati pripremiti susrete sa djecom, aktivirati spotove na HTV-u, zatim na web stranicu HCR-a naznačiti sve što se planira za 04. odnosno cijeli travanj 2008. godine.Udruge će svojim prijedlozima aktivnosti dopuniti ukupna događanja.
Nazočni su izviješćeni da se u Gradu Sisku nalazi osamdesetak dijela svjetskih keramičara koje Grad želi donirati onome tko može provesti i organizirati aukciju, a sredstva utrošiti na edukaciju ili pomoć žrtvama mina, što se također može realizirati u mjesecu travnju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO