Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Delegacija EUFOR-a iz BIH posjetila HCR

31.03.2008

Nastavno na dobru suradnju sa EUFOR-om u Republici Bosni i Hercegovini, dana 28. ožujka 2008. godine Hrvatski centar za razminiranje posjetili su pukovnik John Malone, gospodin Milad Čerimagić i gospođa Džejna Salkić. Zanimala ih je ukupna provedba programa edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama u Republici Hrvatskoj te statistika minskih incidenata i žrtava u Republici Hrvatskoj.

Gostima je održana prezentacija na gore navedene teme, podijeljeni su im materijali i statistike o broju žrtava tijekom godina po županijama, po načinu stradavanja, težini tjelesnih ozljeda te grupacijama stradalnika. U dvosatnom sastanku gostima je prikazana ukupna koordinativna uloga HCR-a sa različitim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj, način komunikacije i odnosa, planiranja aktivnosti te jednim dijelom i plan aktivnosti vezan za mjesec travanj – mjesec borbe protiv mina i plan i program rada vezan uz 04. travnja odnosno Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju.

Prikazani su i različiti oblici edukativnih poruka, kazališnih predstava, tribina s naznakom da u Republici Hrvatskoj ovakove programe vidi više od stotinu tisuća odraslih i djece. Prikazana je i baza žrtava mina koja nije u potpunosti dorađena, a uredno se vodi u HCR-u sa svim atributima o stradavanju od1998. godine.

Gosti su prikazali relativno nezavidno stanje u BIH u odnosu na edukaciju i negativne rezultate tj. povećan broj stradalnika početkom 2008. godine.

Osim koordinativne uloge HCR-a sa petnaestak udruga i organizacija u provedbi edukacije prikazana je i direktna uloga HCR-a koja se odnosi na direktne kontakte izviđačkih timova u procesu revizije općeg izvida, obilježavanje prostora sa oznaka minske opasnosti, interakcija sa lokalnom zajednicom te dobra informiranost o stanju miniranosti prostora širokog kruga potencijalnih korisnika kojima se redovito dostavljaju informacije o minski sumnjivom prostoru, njegovim promjenama u kartografskom i digitalnom obliku.

U području brige o minskim žrtvama naglašeno je da Republika Hrvatska ima visoko razvijen zakonski okvir zdravstvene i socijalne zaštite koju regulira velik broj zakona i pravilnika. Bilo je riječi i o Regionalnom centru za pomoć žrtvama mina u Rovinju čija je realizacija još uvijek u tijeku.
Gosti su na kraju istakli da je ovakova suradnja vrlo dobra i da im niz primjera iz Republike Hrvatske može poslužiti u razvoju ove dvije aktivnosti u protuminskom djelovanju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO