Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Nastavljeni pregovori odbora sindikata koji djeluju u HCR-u i predstavnika HCR-a

21.05.2008

U utorak, 20. svibnja 2008. godine održan je 3. sastanak pregovaračkih odbora. Prilikom sastanka postignut je visok stupanj suglasnosti, te je dogovoreno da se dodatno razmotri nekoliko neusuglašenih prijedloga o čemu će se pregovarački odbori pokušati sporazumjeti, te da pravna služba HCR-a, na temelju rezultata dosadašnjih sastanaka izradi pročišćeni tekst kolektivnog ugovora i dostavi ga pregovaračkim odborima.

Ukoliko se pregovarački odbori usuglase, kolektivni ugovor će se parafirati i uputiti Uredu za socijalno partnerstvo Vlade RH ili će nastaviti pregovarati ako to bude potrebno, o čemu će se dogovoriti naknadno.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO