Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Tvrtka za humanitarno razminiranje „Piper“ d.o.o. iz Požege prva u Hrvatskoj koja je zadovoljila sve kriterije i dobila produženje ocjene sposobnosti na razdoblje od 2 godine

09.06.2008

Pravilnikom o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja predviđeno je da se ocjena sposobnosti za obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja može izdati na period od jedne do tri godine. SOP – om 03.02 Normizacija i akreditacija, utvrđeni su kriteriji za izdavanje ocjene sposobnosti i na period duži od godinu dana.

Kako je protekla godina dana od primjene navedenog Pravilnika Povjerenstvo za ocjenjivanje sposobnosti po prvi puta razmatralo je mogućnost primjene članka 6. navedenog Pravilnika u predmetu produženja ocjene sposobnosti tvrtci Piper d.o.o. iz Požege.

SOP-om 03.02 predviđeni su kriteriji za izdavanje ocjene sposobnosti na period duži od godinu dana. Svakoj tvrtci pojedinačno prilikom produženja ocjene sposobnosti pripisuju se negativni bodovi ukoliko u promatranom razdoblju nastupi neka od okolnosti koja se negativno boduje. Nepravilnosti koje se negativno boduju su slijedeće: minski incidenti, ponavljanje poslova, ponavljanje poslova tijekom obavljanja poslova pretraživanja i razminiranja, penali te zabrana rada temeljem rješenja pirotehničkog nadzornika.

Tvrtka PIPER d.o.o. je uz zahtjev za produženje ocjene sposobnosti dostavila i podatke o kapacitetima tvrtke koji su dostavljeni putem obrazaca HCR-a, a budući da navedene nepravilnosti koje se negativno boduju prilikom produženja ocjene sposobnosti nisu zabilježene u poslovanju tvrtke Piper d.o.o. u promatranome razdoblju, tvrtci Piper d.o.o. ocjena sposobnosti produžena je sa rokom važenja od dvije godine.

Ukoliko u poslovanju tvrtke nastupi neka od nepravilnosti koje se promatraju prilikom produženja ocjene sposobnosti HCR zadržava pravo skraćenja ocjene sposobnosti.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO