Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Sisku održan sastanak predstavnika Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC) sa predstavnicima HCR-a

11.07.2008

Temeljem Memoranduma o suradnji između Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) i Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC) započele su pripreme oko održavanja III. seminara na temu zabrane uporabe kasetnog streljiva koji će se održati u listopadu 2008. godine. RACVIAC je sa HCR-om u protekle dvije godine uspješno održao dva seminara pod nazivom „Implementacija Ottawske konvencije – Regionalni pristup planiranju i razminiranju“ kojem su nazočili predstavnici Ženevskog međunarodnog centra za protuminsko djelovanje, veleposlanstava u RH, predstavnika iz regije u okviru SEEMACC-a (South Eastern European Mine Action Coordination Council) i nevladinih organizacija.

Organizatoru seminara, bojniku Lazarosu Lazaridisu, direktoru Programa u Odjelu za obuku i verifikaciju RACVIAC-a, su zamjenik ravnatelja, Mirko Ivanušić i načelnica Nataša Mateša Mateković predložili su da ove godine suorganizator bude Ministarstvo vanjskih poslova glede njihove direktne uključenosti u probleme kasetnog streljiva i načine njegova rješavanja.

Na do sada održanim Konferencijama o kasetnom streljivu, a na kojima su redoviti učesnici predstavnici država zahvaćenih problemom kasetnog streljiva, redovito se ističe 4 glavna područja prioriteta o kojima se raspravlja i to su:

1. pomoć žrtvama kasetnog streljiva,
2. čišćenje neeksplodiranog kasetnog streljiva,
3. međunarodna pomoć i suradnja,
4. sprečavanje širenja kasetnog streljiva.

Hrvatska, kroz Ministarstvo vanjskih poslova, aktivno sudjeluje na svim konferencijama te predlaže da se problem kasetnog streljiva riješi po izvrsnom modelu Ottawske konvencije, koja je odličan primjer suradnje država i nevladinih organizacija.
Ističe se kao zemlja sa iskustvom brige oko žrtava, istaknut Regionalni centar za psiho-socijalnu rehabilitaciju i reintegraciju žrtava mina u Rovinju, koji bi mogao poslužiti kao mjesto okupljanja i žrtava kasetnog streljiva. Također, Hrvatska posjeduje iskustvo i kredibilitet u čišćenju takvog streljiva pa smatramo da bi trebali značajno doprinijeti međunarodnim naporima u donošenju konvencije o zabrani kasetnog streljiva, te je razvila snažne institucionalne kapacitete u čišćenju mina i suzbijanju i olakšanju posljedica, u okviru kojih se tretira i kasetno streljivo

Osnovni cilj svih Konferencija o kasetnom streljivu, od one u Beogradu, Beču, Wellingtonu na Novom Zelandu pa do ove zadnje u Dublinu, je donošenje pravnog dokumenta o zabrani kasetnog streljiva do kraja 2008. godine, za što se zalaže i Republike Hrvatska.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO