Hrvatski centar za razminiranje

RSS

11 godina Hrvatskog centra za razminiranje

18.02.2009

Sutra se navršava jedanaest godina otkako je Vlada Republike Hrvatske svojom Uredbom osnovala Hrvatski centar za razminiranje s glavnom zadaćom da planira i provodi protuminsko djelovanje u Hrvatskoj. Minski problem je tada prepoznat kao gospodarski, sigurnosni i ekološki problem te ocijenjen kao jedna od prepreka u uspostavi normalnog života i razvoja. Postignuti rezultati obvezuju nas i dalje uspješno sudjelovati u protuminskom djelovanju, u narednom razdoblju od 2009. do 2019. godine, na način da ćemo ostvariti najvažniji od svih ciljeva, a to je učiniti Hrvatsku minski sigurnom zemljom. Važno je istaknuti da su HCR-u u ostvarivanju rezultata pomogle brojne domaće i međunarodne organizacije i udruge te posebice donatori sa svojim hvalevrijednim doprinosom uklanjanju minske opasnosti.

U rješavanje minskog problema uključena su najvažnija tijela državne vlasti - Hrvatski sabor i Vlada RH koja imenuje Savjet HCR-a. Hrvatski centar za razminiranje izrađuje i dostavlja Vladi RH na usvajanje prijedloge godišnjih planova razminiranja državnog prostora Republike Hrvatske, a Hrvatski sabor razmatra godišnja izvješća o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima. Ukupno je od osnivanja HCR-a do 2009. godine u razminiranje investirano 2,7 milijardi kuna čime je razminiran prostor od 260 km2. Najveći izvor financiranja radova razminiranja bio je državni proračun Republike Hrvatske. Ukupan minski sumnjiv prostor Republike Hrvatske iznosi 954,5 km2, prostire se u 111 gradova i općina unutar 12 županija i obilježen je s 15.000 oznaka minske opasnosti.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO