Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Izrađen novi Standardni operativni postupak za redukciju površina u minski sumnjivom području

23.04.2009

Hrvatski centar za razminiranje usvojio je 22. travnja 2009. godine novi standardni operativni postupak za redukciju površina u minski sumnjivom području (MSP-u). Standardni operativni postupak „Redukcija površina u MSP-u“ utemeljen je na Zakonu o humanitarnom razminiranju, Pravilniku o načinu obavljanja razminiranja, standardnim operativnim postupcima HCR-a i međunarodnim standardima te je usklađen sa ostalim propisima kojima je regulirano područje razminiranja u Republici Hrvatskoj.

Riječ redukcija u konkretnom slučaju znači smanjenje minski sumnjivog prostora nakon prethodno obavljenih postupaka u kojima je nedvojbeno utvrđeno da ne postoji opasnost od mina.To znači da na osnovi trogodišnjeg plana humanitarnog razminiranja (za određenu općinu ili grad) i definiranog stanja MSP-a, naknadno provedene revizije MSP-a i dodatne analize svih prikupljenih podataka, a prije izrade idejnih projekata za pretraživanje i razminiranje, predlaže se redukcija planiranih površina u MSP-u prema ovom standardnom postupku (SOP 01.04).

Redukcija površina u MSP-u definirana ovim SOP-om predstavlja novi pristup racionalizaciji u protuminskom djelovanju i kvalitetniju izradu projektne dokumentacije za razminiranje i pretraživanje. Pripremu za samu redukciju čine dodatne aktivnosti na analizi podataka o minski sumnjivim područjima, zatim međusobno logično povezivanje podataka i događaja uz upotrebu najnovijih ortofoto kartografskih podloga (DOF2) i trodimenzionalne tehnologije.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO